img

Globálny dodávateľ ochrany životného prostredia

A bezpečnosť Nové materiálové riešenia

Technické inovácie – 56 rokov inovácií v oblasti elektroizolačných materiálov

Inovačná platforma

Národné výskumné centrum izolačných materiálov

Štátom autorizované centrum podnikových technológií

Postdoktorandský program

Akreditačné inšpekčné centrum CNAS

Centrum tvorby technických noriem Sichuan

Akademická pracovná stanica Sichuan

Talenty Sila

S vedeckým výskumom v tejto skupine .Takmer 200 členov

Intelektuálne vlastnosti

Udelené patenty: 300,

Vlastné základné techniky: 50+

Inovácie v oblasti noriem

Vypracujte viac ako 90 medzinárodných, národných noriem a priemyselných noriem

Vypracujte 5 národných noriem s intelektuálnymi vlastnosťami z vlastnej iniciatívy


Nechajte svoju správu